Trampolinsverige
Superscript

BGS Cupen 2022

Svenska Cupen 2 genomförs av Borås Gymnastiksällskap


Tidsschema


Preliminära tider Observera

detta är preliminära tider som kan komma att ändras.

Fredag 22 april

17:00-21:00 Hallen öppen för fri träning

Lördag 23 april

08:30-09:30 Ackrediteringen är öppen, sista tid att lämna in startkorten
11:15-14:00 Lunch serveras i hallen. Ät då det passar ert tävlingsschema
09:15 Ledarmöte konferensrummet, våning 2
09:30 Domarmöte konferensrummet, våning 2
09:30-10:00 Uppvärmning TRA, klass 3 startgrupp 1 flickor och klass 3 pojkar
10:00-10:30 Tävling TRA , klass 3 startgrupp 1 flickor och klass 3 pojkar
10:30-11:00 Uppvärmning TRA, klass 3 startgrupp 2 flickor och klass 2 flickor
11:00-11:30 Tävling TRA, klass 3 startgrupp 2 flickor och klass 2 flickor
11:30-12:00 Uppvärmning TRA, klass 3 startgrupp 3 flickor och klass 2 pojkar
12:00-12:30 Tävling TRA, klass 3 startgrupp 3 flickor och klass 2 pojkar
12:30-13:10 Uppvärmning trampolin klass 1, damer och herrar
13:10-13:50 Tävling trampolin klass 1, damer och herrar


Flytt till DMT


DMT kan värma upp vid varje uppvärmningspass.

19.00 Middag på Scandic Plaza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Söndag 24 april

08:30 Hallen Öppnar

09:00-10.00 Uppvärmning Synkron

10:00-10:25 Tävling synkron, klass 2 flickor och pojkar

10:25-10.50 Tävling synkron, klass 1 damer och herrar inkl. one touch

10:50-11:55 Uppvärmning alla finalister

Finaler 12:00

12:00-12.20 DMT klass 2 inkl. two touch

12.20-12.30 DMT klass 1 inkl. two touch

Flytt till trampolin

12.40-12.55 Synkron klass 2 inkl. one touch

12.55-13.05 Synkron klass 1 inkl. one touch

13.05-13.25 Trampolin klass 3 inkl. one touch

13.25-13.40 Trampolin klass 2* inkl. one touch

13.40-13.55 Trampolin klass 1 inkl. one touch

* Notera att klass 2 flickor kommer byta podie/trampoliner från kvaltävling till finaler p g a det inte ska bli ett ineffektivt tidsschema under lördagen. Det bör inte vara något problem då finalisterna har en timmes uppvärmning inför finalerna och alla redskap är likvärdiga.

Redskap

4*4 trampoliner: 4 st Eurotramp Ultimate, 1 st Eurotramp DMT
OBS! Landning på DMT är ett par centimeter högre än de 32cm som står i redskapsreglementet.
Detta är godkänt av TRK för denna tävling.